Bra att veta | Din trädgård

Tips vid beskärning av träd

beskära-träd

Att beskära träden är viktigt för att de ska växa och ge frukt, men det kan vara svårt. Här har vi samlat tips och råd på hur du bör gå till väga.

Det finns många skäl till att beskära träd. Historiskt sett har man beskurit träd av estetiska skäl, men det vanligaste idag är att beskära fruktträd för att få dem att bära mer frukt. Om du gör det på rätt sätt främjar du trädets tillväxt och blomning. Du får också ett starkare träd som orkar bära mer. Att beskära träd är en konst, men du behöver inte vara arborist för att lyckas. Här får du lära dig grunderna.

Uppbyggnadsbeskärning eller underhållsbeskärning?

Trädbeskärning delas ofta in i två olika typer: uppbyggnadsbeskärning och underhållsbeskärning. Under uppbyggnadsbeskärningen av små ungträd avgörs vilka grenar man vill ska bygga kronan. Grenar stannar på den höjd där de växer ut. Det betyder att en gren som växer ut på en meters höjd fortfarande efter 50 år är kvar på samma höjd. En grundregel är att inte ta bort grenar som är tjockare än din handled. Att kapa stora grenar stressar trädet, så det är bättre att fokusera på mindre grenar och beskära med många små snitt.

Vilka grenar ska man beskära?

Men hur vet man vilka grenar som ska bort? Tänk dig in i äpplets situation: luft och ljus är viktiga ledord. Ju mer sol som når frukten, desto större, sötare och godare blir den. Börja med att göra en besiktning av trädet. Finns det grenar med ”ogynnsamma vinklar”, det vill säga grenar som växer inåt, som växer brant uppåt eller som korsar andra grenar? I så fall ska du ta bort dem. Grenar som växer brant uppåt kan orsaka skador på trädet om de bryts av när de blir större och tyngre. Grenar som korsar och skaver mot andra kan orsaka ”skavsår” och ge grogrund för sjukdomar och andra angrepp.

Ta bort konkurrerande toppskott

Om trädet har så kallade konkurrerande toppskott ska de också tas bort. Det är en gren som växer rakt uppåt i kronan och som därigenom på sikt kommer att konkurrera med huvudstammens topp – den som ska vara trädets högsta punkt.

Enligt gamla principer beskär man träd i form av en korg: huvudstammen går upp en bit och delas sedan i flera grenar i en rund korgform. Numera eftersträvar man i regel en rak, genomgående stam.

Så underhållsbeskär du

När det handlar om underhållsbeskärning av ett äldre träd strävar man efter en balans mellan äldre och nyare grenar. De äldre grenarna hänger nedåt och de nya växer uppåt.

Tidigare har det varit vanligt att behandla beskärningssnitten med vax eller annat medel för att förhindra röta. Men forskning visar att trädets egna skyddsmekanismer fungerar bäst utan hjälp och att sådan behandling snarare kan vara till skada. Beskär och låt vara, helt enkelt.

JAS – bästa tiden att beskära träd

Sedan gammalt har fruktträd beskurits på vårvintern, kanske främst på grund av att det inte fanns så mycket annat att göra i trädgården vid den tiden på året. Man hade helt enkelt tid att ägna sig åt träden.

Fruktträd som äpple och päron tål vårbeskärning, men nyare rön visar att den bästa tiden för beskärning generellt är sensommaren, under den så kallade JAS-perioden: juli, augusti och september. Då har trädet laddat upp energireserverna vilket gör att det läker snabbare och har bättre motståndskraft mot svampsjukdomar och andra angrepp.

Under år då sommaren kommer sent förskjuts perioden mot augusti och september och kan även, vid milda höstar, sträcka sig in i oktober. Däremot bör du undvika beskärning under vegetationsperioden, det vill säga april, maj och juni samt under vintern.

Att beskära vattenskott

Fruktträd som har beskurits hårt kan skjuta så kallade vattenskott. Det är de mest snabbväxande grenar ett träd kan producera. Vattenskott är trädets sätt att kompensera för bladmassa som har gallrats bort eller som har försvunnit på annat sätt. Bästa sättet att beskära vattenskott är att ta bort några i taget, cirka en tredjedel åt gången. Tar du bort alla på en gång kommer trädet bara att bilda nya.

Att beskära plommon- och körsbärsträd

Äppel- och päronträd är tåligare än exempelvis plommon- och körsbärsträd som kräver en mer varsam hand. Ofta räcker det med att gallra ut grenar som är torra, skadade eller sjuka istället för att verkligen beskära dem. Möjligen kan du behöva beskära grenar som växer alltför yvigt i syfte att få trädet att ge mer frukt. Annars är det bästa att helt enkelt låta dessa träd växa fritt och klara sig själva. Men tänk på att plocka bort skadade grenar – annars kan du förlora hela trädet.

 

9 tips för att beskära träd:

  1. Gallra för att få en ljus och luftig krona
  2. Ta bort grenar som växer inåt, skuggar eller skaver mot andra
  3. Kapa grenen tvärs så att du får så liten snittyta som möjligt
  4. Beskär grenen precis där du vill att ett skott ska växa ut och bli till en ny gren
  5. Kapa tätt intill den gren du vill behålla – inga utstickande rester
  6. Bästa tiden att beskära är mellan juli och september.
  7. Se till att ha vassa och bra verktyg. Dels gör de jobbet lättare, dels lämnar de snyggare snittytor som läker snabbare.
  8. Undvik att beskära ett helt nyplanterat träd. Låt det etablera sig först.
  9. Gallra hellre lite varje år än mycket med längre mellanrum.