Bra att veta | Automower®

Rengöring av din robotgräsklippare

Det är viktigt att hålla robotgräsklipparen ren för bästa prestanda och lång livslängd. En klippare med mycket gräsklipp inuti presterar även dåligt i lutningar. Vi rekommenderar att du rengör den med en borste, sprayar med vatten eller använder en fuktig trasa. Använd aldrig högtryckstvätt eller lösningsmedel vid rengöring av Husqvarna Automower®.

Checklista för rengöring av Husqvarna Automower® robotgräsklippare

1. Ställ huvudbrytaren i läge OFF
2. Använd skyddshandskar
3. Lägg robotgräsklipparen upp och ner
4. Använd handen för att ta bort överflödigt gräsklipp
5. Använd en diskborste för att ta bort rester från hasplåten, hjulen, karossen och så vidare
6. Vänd på robotgräsklipparen för att ta bort löst gräsklipp
7. Använd en fuktad trasa och en mild tvållösning för att rengöra chassi, karossen, panel osv. om det behövs.
Obs! Använd inte rinnande vatten om du inte har en Husqvarna Automower® 305 (2020-), 310 Mark II, 315 Mark II, 405X eller 415X. Det är de enda modeller det går att rengöra med hjälp av en trädgårdsslang, både chassit och karossen. (Se nedan.)
8. Använd Husqvarna Care and Shine rengöringsspray till att polera plastdetaljerna.
9. Se till att göra en grundlig professionell rengöring hos din återförsäljare efter varje säsong

Rengöra laddstationen

Rengör laddstationen regelbundet.

1. Koppla ifrån strömförsörjningsenheten.
2. Rengör laddstationen från gräs, löv, kvistar och annat som kan försvåra dockning med regelbundna intervall.
3. Använd en fuktad trasa och en mild tvållösning till att rengöra ytan på laddstationen, om det behövs. Observera! Använd inte högtryckstvätt eller rinnande vatten till att rengöra laddstationen. Använd inte lösningsmedel vid rengöring.
4. Rengör ladd- och kontaktblecken med en fin smärgelduk.
5. Använd Husqvarna Care and Shine rengöringsspray till att polera plastdetaljerna.