Bra att veta | Automower®

Hur du installerar din Automower®

Installera Automower®

När du äger en Husqvarna Automower® handlar allt om användarvänlighet, något som märks på en gång eftersom till och med installationsprocessen har finjusterats. Här är en guide om hur du enkelt installerar en robotgräsklippare.Börja med att ta en titt på gräsmattan. För att minimera risken för att klipparen fastnar eller skadas måste gräset rensas från alla stenar, grenar, verktyg, leksaker och liknande hinder. Om gräset är mer än 10 cm högt rekommenderar vi att du klipper det en sista gång med en vanlig gräsklippare.

 

1. Placera ut laddstationen

Placera laddstationen på plan mark mitt i klippområdet med lite fri yta runt omkring. Se till att stationen inte står i direkt solljus och befinner sig utom räckhåll för vattenspridare och nära ett eluttag.

2. Ladda batteriet

När laddstationen är på plats är det dags att ladda robotgräsklipparen. Sätt robotgräsklipparen i laddstationen och gå vidare till nästa steg. Det tar 80–100 minuter att ladda upp ett tomt batteri.

3. Lägg ut begränsningskabeln

Begränsningskabeln läggs ut längs gräsmattans kanter för att definiera klippområdet. Fäst den i marken med de särskilda märlor som följer med i förpackningen. Nu vet robotgräsklipparen exakt var den ska svänga. Skapa ”öar” med hjälp av kablar runt rabatter och buskar för att förhindra att klipparen kör in i dem.

4. Lägg ut guidekabeln

Syftet med guidekabeln är att leda Husqvarna Automower® tillbaka till laddstationen när det behövs. Anslut ena änden av kabeln till laddstationen och lägg sedan ut kabeln till den bortersta delen av gräsmattan så att robotgräsklipparen enkelt kan hitta den. Anslut den andra änden till begränsningskabeln på den plats där kablarna korsar varandra. Anslut sedan både begränsningskabeln och guidekabeln till laddstationen.

5. Slappna av

Slå på Husqvarna Automower®, ange din fyrsiffriga PIN-kod och ställ in klipphöjden och arbetstimmar. Det är allt! Robotgräsklipparen laddas upp tills den är redo. Sen ger den sig iväg – och du har klippt gräsmattan själv för sista gången.